Chèn thuộc tính nofollow vào các link đồng loạt trong WordPress

Chèn thuộc tính nofollow vào các link đồng loạt trong WordPress

Nếu như bạn sử dụng crawl dữ liệu, copy bài viết từ những bên khác và số lượng link rất lớn thì việc Chèn thuộc tính nofollow vào các link đồng loạt trong WordPress là điều rất cần thiết.

Cách 1: Bạn vào functions.php của giao diện đang kích hoạt (Ưu tiên child theme nếu có), sau đó bạn gán code sau:

function wp_nofollow($content)
{
return preg_replace_callback('/<a[^>]+/', 'wp_nofollow_callback', $content);
}
function wp_nofollow_callback($matches)
{
$link = $matches[0];
$site_link = get_bloginfo('url');
if (strpos($link, 'rel') === false)
{
$link = preg_replace("%(href=S(?!$site_link))%i", 'rel="nofollow" $1', $link);
}
elseif (preg_match("%href=S(?!$site_link)%i", $link))
{
$link = preg_replace('/rel=S(?!nofollow)S*/i', 'rel="nofollow"', $link);
}
return $link;
}
add_filter('the_content', 'wp_nofollow');

Code này dùng để chèn thuộc tính rel="nofollow" vào các thẻ a thuộc the_content (nội dung chính trong 1 trang, 1 bài viết hoặc 1 post type nào đó ).

Sau đó bạn chỉ cần lưu lại là code Chèn thuộc tính nofollow vào các link đồng loạt trong WordPress đã hoạt động.

Cách 2: Bạn vào plugin -> thêm mới plugin -> gõ external link nofollow -> sau đó cài plugin như hình ảnh bên dưới

chèn thuộc tính nofollow vào các link đồng loạt

Kết Luận: Chèn thuộc tính nofollow vào các link đồng loạt trong WordPress là điều rất cần thiết để các trang, bài viết của bạn tối ưu SEO nhất. Chúc các bạn thành công!

Thông tin về Azwell

Với Azwell - Cùng bạn đi đến thành công thì sứ mệnh của Azwell luôn ở bên khách hàng và hỗ trợ sớm nhất các yêu cầu khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại Azwell. 

Azwell luôn đưa ra mức chi phí phù hợp và tối ưu nhất, Azwell sử dụng cơ chế tính phí Flexible giúp Quý khách hàng tiết kiệm được từ 40-60% chi phí khi sử dụng dịch vụ bên khác.

Về chúng tôi

Liên hệ

Bạn đang tìm kiếm