HENSIO

Dự án Hensio là dự án về website giới thiệu doanh nghiệp và bán các sản phẩm làm đẹp với style chủ yếu là màu tím và đen.

Công nghệ sử dụng: Flatsome theme, WordPress core, Woocommerce, CF7

Info

Tổng thời gian hoàn thành: 7 ngày

Khách hàng: Khách hàng: Hesio

Trạng thái: Dự án đã hoàn thành

Xem dự án

Bạn đang tìm kiếm