Vulcan4x4

Vulcan4x4 là dự án về web shop lớn của Azwell phát triển, dự án có gần 1.000 sản phẩm (có biến thể), tối ưu hóa phần bán hàng trở nên đơn giản, trả thông tin đơn hàng về telegram, email. Tìm kiếm sản phẩm theo YMM ( Year, Make, Model), tìm kiếm nhanh có Ajax.

Info

Tổng thời gian hoàn thành: 20 ngày

Khách hàng: Vulcan4x4

Trạng thái: Dự án đã hoàn thành

Xem dự án

Bạn đang tìm kiếm