Cách backup wordpress đơn giản nhất

Mục đích: bạn có thể tạo ra 1 bản backup tại thời điểm website (chạy WordPress)...

Chuyển giao diện bài viết, trang của wordpress về phiên bản cũ

Gutenberg là trình soạn thảo văn bản mới ở dạng khối của WordPress và trở thành...

Tạo shortcode cho menu đơn giản

Mục đích: Bạn có thể tạo ra shortcode đơn giản có thể sử dụng bất kỳ đâu trong các...

Tạo Shortcode random sản phẩm cho mỗi lần tải trang

Mục đích: tạo ra shortcode random sản phẩm cho mỗi lần bạn tải lại trang. Cách...