Điều khoản sử dụng

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ của Azwell.vn đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định đi kèm hợp đồng và các quy định sau:

1. Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Azwell cung cấp bao gồm các công cụ phát triển web trực tuyến và các ứng dụng web được lưu trữ và tổ chức hoạt động bởi Azwell, cho phép bạn tạo và xuất bản các trang web sau đây gọi tắt là “Hệ thống MyAzwell”.

Người dùng / khách hàng của Trang web và Ứng dụng web Azwell sẽ được gọi là “bạn”. Dịch vụ cũng bao gồm dịch vụ lưu trữ web cho các trang web khác mà bạn tạo ra thông qua Trang web.

Dịch vụ tại Azwell bao gồm: